Cestovní Kancelář

777 025 093

BENÁTKY, Garda, Verona, Mantova a Padova

 Monte Baldo - Lago di Garda - Malcesine - Sirmione - Verona - Mantova - Padova - Cremona - Vicenze - Benátky.  

ev. Miláno - Lago di Como - Lugano - Locarno - Belinzona - Chur - Lichtenštejnsko 

Benátky
Náměstí San Marco
Mantova
Verona amfiteátr
Padova San Antonio

Program:  

1.den: odjezd ve večerních hodinách.

2.den: jezero Lago di Garda, malebné městečko Malcesine, v případě hezkého počasí vyjedeme lanovkou na vrchol Monte Baldo, odkud se naskytne překrásný výhled na jezero Garda a na nejjižnější svahy Alp. Středověké městečko Sirmione se Scalligerským vodním hradem  a římskými lázněmi, projížďka lodí kolem poloostrova na lodích. Na závěr dne Verona - město Romea a Julie, římských gladiátorů (amfiteátr) a krásných římských - středověkých památek.

3.den: staroslavná Mantova s knížecím zámkem rodu Gonzágů - druhá největší zámecká stavba v Itálii – ihned po Vatikánu. Městské centrum je uzavřeno mezi třemi jezery a vévodí mu Castell di S.Giorgio se svými hradbami. Univerzitní město Padova s ohromující bazilikou S.Antonio, třetím největším náměstím v Evropě – Prato della Valle, malebnými náměstíčky a dalšími pozoruhodnostmi, ev. lze přidat Cremonu, nebo Vicenzu.

Ev. lze program stočit na Miláno a Ticino (hrady Belinzony), Lugano, Locarno a jezera Lago di Como a přes Chur (nejstrší Švýcarsko město) a Lichtenštejnsko se vrátit zpět do ČR. 

4.den: Benátky - loď nás doveze po kanálech do historického centra města, které je rozloženo na 118 ostrůvcích, procházka malebnými uličkami i impozantními náměstími, Dóžecí palác vč. věznice Cassanovy a mostu vzdechů, náměstí San Marco, chrám i vyhlídková věž, most Rialto. Odjezd navečer.  

5.den: návrat v ranních hodinách.

 

Termín: dle dohody

 

Cena: 4 990 Kč

 

Cena zahrnuje: dopravu busem, 2x ubytování v hotelu, 2x snídani, průvodce, vjezdy do měst, pojištění CK proti úpadku. 

 

Cena nezahrnuje: dopravu lodí z pevniny do Benátek, vstupy, pojištění léčebných výloh. 

 

Fakultativně: 2x večeře 600 Kč.

 

Odjezdová místa: dle dohody (cena je kalkulována na 2 odjezdová místa z východních Čech).

Na 21 platících osob 1 místo zdarma, pro školy na 14 platících 1 místo pro pedagoga zdarma. 
Cena je počítána na 42 - 46 osob, při včasné dohodě lze autobus doobsadit. 
Všechny programy lze pro skupiny upravit dle přání. 
Pro skupiny lze uskutečnit také všechny programy z hlavní nabídky za výhodnější ceny. 

 

Další podobné zájezdy vhodné pro skupiny: 

Krásy Švýcarska a alpských velikánů

Benátky a ostrovy laguny

Řím, Vatikán, Florencie, Benátky

Alpy 4 zemí 

Paříž a Versailles

Benelux

Londýn - Windsor, Brighton a Greenwich 

Bratislava - Budapešť - Vídeň

  

Více FOTOGRAFIÍ NA FACEBOOKU. 

 

Předběžná rezervace zájezdu:Sdílet


 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.