Cestovní Kancelář

777 025 093

Řím, Vatikán, Florencie a Benátky

Řím - Vatikán - Florencie - Lido di Jesolo - Benátky 

1.den: odjezd v odpoledních hodinách do Itálie. 

2.den: ráno příjezd do Říma, návštěva Vatikánu, prohlídka baziliky Sv.Petra , možnost návštěvy Vatikánských muzeí vč. Sixtinské kaple, Andělský hrad, navečer odjezd na ubytování. 

3.den: po snídani příjezd do antického Říma, Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Fontana di Trevi, Španělské schody, navečer návrat na ubytování. 

4.den: po snídani přejezd do Florencie, kolébky renesance, procházka starým městem, návštěva nejznámějších památek Piazza del Duomo, Giotova kampanila, dómy a kaple Medicejských, přejezd na ubytování k moři, do Lido di Jesolo

5.den: po snídani přejedeme do přístavu Punta Sabbioni, odkud poplujeme lodí do Benátek, chrám a kampanila San Marco, Dóžecí palác, zájemci projdou s průvodcem uličkami starého města až k mostu Rialto, zpět poplujeme s vaporetti, odpoledne individuální volno k návštěvě chrámu, dóžecího paláce či některého z muzeí. Večer se vrátíme do přístavu a vydáme se na cestu zpět do ČR. 

6.den: návrat v ranních hodinách. 

Termín: dle dohody

Cena 6.990 Kč 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování (2 l. pokoje s příslušenstvím), 3x snídani, vjezdy k městům, průvodce, pojištění CK proti úpadku. 

 

Cena nezahrnuje: vstupy, pojištění, jednolůžkový pokoj , jízdenky na příměstskou dopravu. 

 

Odjezdová místa: dle dohody (cena je kalkulována na 2 odjezdová místa z východních Čech).

Na 21 platících osob 1 místo zdarma, pro školy na 14 platících 1 místo pro pedagoga zdarma. 
Cena je počítána na 42 - 46 osob, při včasné dohodě lze autobus doobsadit. 
Všechny programy lze pro skupiny upravit dle přání. 
Pro skupiny lze uskutečnit také všechny programy z hlavní nabídky za výhodnější ceny. 

 

Další podobné zájezdy vhodné pro skupiny:

Garda, Verona, Padova, Mantova 

Hamburk a Brémy

Slovensko, Polsko, Vysoké Tatry

Děvín, Bratislava a čokoládovna v Kitsee

Benelux

Bratislava - Budapešť - Vídeň

 

Více FOTOGRAFIÍ NA FACEBOOKU. 

 

Předběžná rezervace zájezdu: 

Benátky, západ slunce. Andělský hrad, Řím Most vzdechů, Benátky

 

 

 

 

 
 
 
Sdílet


 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.