Cestovní Kancelář

777 025 093

Normandie a Bretaň

Paříž - Normandie (Arromaches, Longues-Sur-Mer, Atlantický val, Colleville-Sur-Mer, Omaha beach) - Bretaň (St.Malo, Mount St.Michel, Champ Dolent, Rance Barrage, Dinard, Cup Fréhel)

 

1. den:odjezd v odpoledních hodinách.    

2. den: v brzkých ranních hodinách začneme procházku po Paříži u Pantheonu. Nahlédneme do Lucemburských zahrad na Lucemburský palác a latinskou čtvrtí projdeme na ostrov Île de la Cité s Notre Dame, Justičním palácem a Svatou kaplí, přejdeme na pravý břech, k radnici. Procházku zakončíme prohlídkou Louvru a jeho sbírek, nebo jiného Muzea (např. Orsay, Oranžerie...) Zájemci mohou pokračovat přes náměstí Vendôme k Opeře Garnier,  či projít si Champs-Elysees k Vítěznému oblouku. Také můžete den v Paříži strávit zcela dle svého programu, třeba u Eiffelovy věže. Odjezd v odpoledních hodinách z náměstí Concorde,  na ubytování do Normandie. 

3. den:  budeme věnovat Normandii a historii dne D. Naše prohlídka začne v malebném přímořském městečku Arromanches, kde navštívíme muzeum vylodění a panoramatické kino s filmem o bitvě o Normandii. Poté se projdeme po útesu Longues-Sur-Mer, který byl součástí německého pobřežního opevnění Atlantického valu. 

Další zastávka nás čeká v Colleville-Sur-Mer, kde si prohlédneme americký vojenský hřbitov známý z úvodních záběrů filmu Zachraňte vojína Ryana. Den zakončíme na 8 km dlouhé Omaha beach, kde v Den D probíhal největší boj. Přesun na ubytování u St.Malo.

4. den: Bretaň, začneme prohlídkou slavného poutního místa Mount St. Michel. Úzkými křivolakými uličkami na ostrově projdeme až k vrcholu, na němž stojí románský benediktinský klášter

Po krátké zastávce u největší přílivové elektrárny na světě Rance Barrage se do městečka Dinard, kde si při krátké procházce prohlédneme skvostné vily tyčící se nad Atlantikem. 

Poté se přesuneme do Cup Fréhel, kde se po rozeklaných útesech projdeme vřesovištěm k majáku. Návrat na hotel u St. Malo.

5. den: Celý den strávíme v  jednom z nejkrásnějších bretaňských měst St. Malo. Projdeme se po hradbách i městě, které prosperovalo z činnosti pirátů. Ve volném čase je možné se vykoupat v moři, ochutnat škeble, zúčastnit se projížďky po moři či pří odlivu dojít k pevnosti na ostrově Ile du Grand BeOdjezd v podvečerních hodinách zpět do ČR. 

6.den: návrat v odpoledních až podvečerních hodinách. 

Termín:  dle dohody

Cena:  6.990,- Kč

 

Cena zahrnuje:  dopravu  autobusem vč. vjezdů a parkovného, 3x ubytování ve třílůžkovém pokoji s vl. příslušentvím (hotel Premiere Classe), služby průvodce, pojištění CK proti  úpadku.

 

Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh,  snídaně, příplatek za dvoulůžkový pokoj 800 Kč/osobu/3 noci, jízdné v Paříži, vstupné. 

 

Odjezdová místa: dle dohody (cena je kalkulována na 2 odjezdová místa z východních Čech). 

Na 21 platících osob 1 místo zdarma, pro školy na 14 platících 1 místo pro pedagoga zdarma.  
Cena je počítána na 42 - 46 osob, při včasné dohodě lze autobus doobsadit.  
Všechny programy lze pro skupiny upravit dle přání.  
Pro skupiny lze uskutečnit také všechny programy z hlavní nabídky za výhodnější ceny. 

 

Další poznávací zájezdy:

Normandie a Bretaň

Po stopách II. světové války

Berlín, Postupim a Míšeň

Květinový ostrov Mainau a Appenzell

Eger a Budapešť

Mnichov a zámky Šíleného krále

  

Více FOTOGRAFIÍ NA FACEBOOKU. 

  

Předběžná rezervace zájezdu:  

 

 

 

 

 

 

 
Sdílet


 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.